تنظيمات
منو سريع
شركت هواپيمايي قشم اير
شركت هواپيمايي كيش اير
شركت هواپيمايي ايران اير تهران
شركت هواپيمايي ايران اير مشهد
شركت هواپيمايي ايران اير تور

ثبت درخواست نمایندگی

اگر اطلاعات بیشتر را پر کنید سریعا با شما تماس گرفته می شود
لطفا تمام ضمیمه های در خواستی را پر کنید.
 
با تایید این فرم تمام حقوق سیاستی را قبول خواهید کرد.

info@oxab.ir

شماره تماس مدیر بازرگانی     0094 371 0911

شماره تماس مدیر اداری        0211 169 0911

شماره های شرکت : 65 - 01732224460

شماره فكس: 01732224466

 

گرگان-کیلومتر 15 جاده گرگان مشهد –کیلومتر 2 جاده جعفر آباد ملک شرکت آب نیروبخش گلستان