سایز ۱۵۰۰ میلی لیتر : این سایز مورد استفاده خانواده های عزیز و ورزشکاران گرامی در باشگاههای بدنسازی می باشد.

محصول-2