سایز ۳۳۰ میلی لیتر: سایز ۳۳۰ میلی لیتر سایز ایده آل برای کترینگهای شرکتهای هواپیمایی می باشد زیرا در ارتفاع بالا بدلیل کاهش میزان اکسیژن داخل کابین هواپیما استفاده از آب غنی شده با اکسیژن می تواند از سردردهای ناشی از افت اکسیژن داخل کابین جلوگیری کند. همچنین این سایز بسیار مناسب برای استفاده فرزندانمان در مدارس می باشد.

محصول-3